Menu

Als je dit boekje met plezier gelezen hebt dan vraag ik maar één ding:

(op geheel vrijwillige basis)
minimaal € 5,- overmaken

rekeningnummer NL86 RABO 0174 8911 56
op naam van Achterhoekrunners.

Alvast hartelijk dank, namens het hele team,
René Scholten

 

Klik hier om de download te starten
  TOP